Odpylenie taśmociągu

Naszym celem jest stworzenie bezpyłowych warunków pracy. Jest to ważne nie tylko dla zdrowia naszych pracowników lecz również zwiększa żywotność maszyn i instalacji.
W ten sposób efektywne odpylanie prowadzi do:

  •     Większej motywacji pracowników
  •     Dotrzymania warunków pozwolenia
  •     Dłuższego czasu eksploatacji maszyn
  •     Większej dostępności instalacji
  •     Mniejszego nakładu na czyszczenie i konserwację

W punktach transferowych taśmociągów powstaje pył w ilości zależnej od transportowanego materiału. W naszym systemie pył, i tylko pył, jest wychwytywany i odsysany bezpośrednio w miejscu jego tworzenia się.

HÖCKER POLYTECHNIK również w tym obszarze dysponuje rozległym doświadczeniem. Jesteśmy prymusem w branży właśnie dla tego rodzaju przechwytywania pyłu, w wymiarowaniu instalacji oraz nowoczesnemu usuwania osadów pyłu w rurociągach, a nasze doświadczenie oraz instalacje są rozchwytywane na całym świecie.
Każdy punkt transferowy jest indywidualnie planowany. Wymagana ilość powietrza jest przez nas wyznaczana w uzależnieniu od rodzaju materiału oraz przepustowości.

Przynależące układy filtrujące MultiStar oraz wentylatory o wydajności wynoszącej aż do wielu 100.000 m³/h są przez nas opracowywane zgodnie z wymogami Klienta oraz dopasowane do lokalnych warunków.

Weitere Produktinfos? Sprechen Sie uns an.
Die Sicherheit Ihrer Daten ist uns wichtig.

Ich habe die  Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Meine Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung meiner Anfrage benutzt. Mit dem Absenden des Kontaktformulars erkläre ich mich mit der Verarbeitung einverstanden.

Hinweis: Sie können Ihre Einwilligung jederzeit per E-Mail an info@hpt.net widerrufen.

Datenschutzerklärung gelesen*

* Diese Felder bitte vollständig ausfüllen
This website uses cookies to make all functions fully usable and to analyze the traffic to this website. For more information see our privacy policy.
Confirm