Średnioprężny system odciągowy MD 160 A

Odciągi dla elektronarzędzi i małych obrabiarek nabierają coraz większego znaczenia – badania Holz-BG wykazują, że często zapylenie w pomieszczeniach pracy przekracza dopuszczalne granice.

Wraz ze średnioprężnym systemem odciągowym Höcker Polytechnik proponuje przede wszystkim urządzenie, które można zastosować zarówno do odciągu małej stacjonarnej obrabiarki lub też do jednoczesnego odpylenia do 6-ciu obrabiarek ręcznych.

W porównaniu z odpylaczami przemysłowymi urządzenie to charakteryzuje się tym, że przy dużej wydajności powietrza wytwarzane jest stosunkowo duże podciśnienie ssania.
Służy temu wbudowany specjalny wentylator z bezpośrednim napędem. Kompletne obudowanie wentylatora i silnika napędowego zabezpiecza bardzo niski poziom emitowanego hałasu do granicy ok. 74 dB(A).
Wysokosprawne urządzenie odpylające poddane zostało badaniom wytrzymałościowym a jego rękawy filtrujące są w czasie pracy cyklicznie regenerowane przez impulsy sprężonego powietrza dzięki czemu odpylacz może być użytkowany w systemie wielozmianowym - w ruchu ciągłym.
Odpylacz odznacza się ponadto specjalnie kompaktową i zwartą budową wymagającą miejsca nie więcej jak 1 x 1 m przez co może znaleźć zastosowanie w prawie każdym pomieszczeniu pracy.

Weitere Produktinfos? Sprechen Sie uns an.
Die Sicherheit Ihrer Daten ist uns wichtig.

Ich habe die  Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Meine Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung meiner Anfrage benutzt. Mit dem Absenden des Kontaktformulars erkläre ich mich mit der Verarbeitung einverstanden.

Hinweis: Sie können Ihre Einwilligung jederzeit per E-Mail an info@hpt.net widerrufen.

Datenschutzerklärung gelesen*

* Diese Felder bitte vollständig ausfüllen
This website uses cookies to make all functions fully usable and to analyze the traffic to this website. For more information see our privacy policy.
Confirm