Centrum Innowacyjności HÖCKER POLYTECHNIK

Mieć otwarte oczy i uszy dla dzisiejszych i przyszłych potrzeb naszych Klientów, dobrze funkcjonujący radar dla najnowszych metodycznych trendów oraz zaangażowanych współpracowników to recepta na powodzenie naszych badań i rozwoju. Stawiamy również na intensywną współpracę naszych komórek rozwojowych i kierowniczych z zewnętrznymi partnerami z nauki i przemysłu, w szczególności z branży naszych odbiorców.

Innowacyjny rozwój produktów zajmuje w HÖCKER POLYTECHNIK
bardzo wysoką pozycję. Jesteśmy bowiem głęboko przekonani, że poprzez kreatywny rozwój naszych
produktów od jutra tworzymy naszą przyszłość.

This website uses cookies to make all functions fully usable and to analyze the traffic to this website. For more information see our privacy policy.
Confirm