Centrum Innowacyjności HÖCKER POLYTECHNIK

Mieć otwarte oczy i uszy dla dzisiejszych i przyszłych potrzeb naszych Klientów, dobrze funkcjonujący radar dla najnowszych metodycznych trendów oraz zaangażowanych współpracowników to recepta na powodzenie naszych badań i rozwoju. Stawiamy również na intensywną współpracę naszych komórek rozwojowych i kierowniczych z zewnętrznymi partnerami z nauki i przemysłu, w szczególności z branży naszych odbiorców.

Innowacyjny rozwój produktów zajmuje w HÖCKER POLYTECHNIK
bardzo wysoką pozycję. Jesteśmy bowiem głęboko przekonani, że poprzez kreatywny rozwój naszych
produktów od jutra tworzymy naszą przyszłość.