Dane & fakty

  • Rok założenia 1962
  • Ponad 55.000 instalacji na całym świecie
  • Lider w dziedzinie instalacji odciągowych i filtracyjnych oraz w systemach transportu pneumatycznego dla przemysłu opakowaniowego w Niemczech
  • 300 współpracowników (włącznie z firmą - córką)
  • z tego 26 praktykantów zawodu - uczniów
  • Zakład główny w Hilter oraz liczne filie, biura techniczne i przedstawicielstwa w kraju i za granicą
  • Własne spółki dystrybucyjne w Polsce, Rosji i Szwajcarii
  • Obrót w 2017 – 44 milionów euro (włącznie z firmą - córką)

Wzór przedsiębiorstwa

Kompetencja i jakość
Naszym Klientom dostarczamy szybko i solidnie maszyny i urządzenia o wysokiej wartości oraz precyzyjne rozwiązania wg indywidualnych oczekiwań. Nasi pracownicy są dobrze wykwalifikowanymi fachowcami i troszczą się zarówno o Klientów firmy jak i osoby potencjalnie zainteresowane, w sposób kompetentny i wiążący. Począwszy od pierwszego szkicu projektowego aż do rozruchu maszyny mamy zawsze na uwadze korzyść klienta oraz jego satysfakcję. Naszym celem jest tym samym przewyższenie jego oczekiwań. Wykorzystujemy zawsze pełnię naszych umiejętności a przy tym nigdy się nie przeceniamy. Uczymy się na błędach i konsekwentnie usuwamy.

Ekonomiczność i niezawodność
Nasze produkty są "Made in Europe" – jesteśmy rodzinnym przedsiębiorstwem prowadzonym przez właściciela i posiadamy własne zakłady produkcyjne w Niemczech i Polsce. Wysoki udział procentowy kapitału własnego i podejmowanie odpowiednich działań biznesowych zabezpieczają naszą niezależność i elastyczność. Z zasobami i surowcami obchodzimy się rozważnie i oszczędnie i przez to jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom doskonałe warunki cenowe, dużą efektywność i odpowiednio wysoki, stabilny poziom jakości produktów. Mamy głęboko zakorzenioną uczciwość zarówno w relacjach z partnerami biznesowymi jak i pomiędzy sobą. Porozumiewamy się przy tym szybko i zrozumiale w sposób otwarty i przyjacielski.

Zdrowie i bezpieczeństwo.
Nasze produkty i rozwiązania odpowiadają zawsze aktualnym wymogom bezpieczeństwa. Organizacja miejsc pracy, miejsc wykonywania zadań oraz obszarów za które jesteśmy odpowiedzialni wyklucza jakiekolwiek czynniki szkodliwe mogące mieć wpływ na naszych pracowników. Stąd rzeczywistą przesłanką na przyszłość jest dla nas, poza samym miejscem pracy, aktywna ochrona środowiska. Dlatego wzajemnie się wspieramy, mając na względzie kwestie naszego bezpieczeństwa. Z jednej strony umiejętność doceniania i okazanie uznania a z drugiej umiejętność budowania konstruktywnej krytyki określają naszą atmosferę w firmie. Praca jest dla nas przyjemnością i wykonujemy ją z pasją przy zachowaniu zasad "fair play".

Dalszy rozwój na przyszłość
Ciągłe ulepszanie jakości usług, produktów i przepływu procesów organizacyjnych jest w naszym przedsiębiorstwie z góry narzucone. Dlatego zarówno nasi Dostawcy jak i Klienci biorą stały udział w procesie rozwoju firmy. Zwracamy szczególną uwagę nie tylko na funkcjonowanie naszych urządzeń ale także na jak najkorzystniejsze użycie najdrobniejszych elementów przy ich produkcji. Chcemy, aby każdy uczestnik biorący udział w procesie produkcji był postrzegany jako jego cenne ogniwo.

This website uses cookies to make all functions fully usable and to analyze the traffic to this website. For more information see our privacy policy.
Confirm