O nas

Już od roku 1962 HÖCKER POLYTECHNIK wymyśla, planuje i buduje instalacje techniki powietrznej, systemy brykietujące i inne rozwiązania specjalne dla przemysłu i zakładów rzemieślniczych.
Począwszy od mobilnych odciągów stanowiskowych aż po wielkie instalacje z filtrami dla ponad 300 000 m3/h powietrza.

Ponad 150 zaangażowanych współpracowników pracuje w naszym głównym zakładzie w Hilter jak również w wielu krajowych i zagranicznych filiach, biurach technicznych i przedstawicielstwach.
Od Kilonii do Insbrucku, od Rotterdamu do Wrocławia – aby zawsze być blisko Was.

Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu w rozwoju, projektowaniu, wykonawstwie, montażu i serwisowaniu będziemy również w przyszłości wyprzedzająco wykonywać decydujące kroki.
Always one idea ahead.

This website uses cookies to make all functions fully usable and to analyze the traffic to this website. For more information see our privacy policy.
Confirm