O nas

Już od roku 1962 HÖCKER POLYTECHNIK wymyśla, planuje i buduje instalacje techniki powietrznej, systemy brykietujące i inne rozwiązania specjalne dla przemysłu i zakładów rzemieślniczych.
Począwszy od mobilnych odciągów stanowiskowych aż po wielkie instalacje z filtrami dla ponad 300 000 m3/h powietrza.

Ponad 150 zaangażowanych współpracowników pracuje w naszym głównym zakładzie w Hilter jak również w wielu krajowych i zagranicznych filiach, biurach technicznych i przedstawicielstwach.
Od Kilonii do Insbrucku, od Rotterdamu do Wrocławia – aby zawsze być blisko Was.

Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu w rozwoju, projektowaniu, wykonawstwie, montażu i serwisowaniu będziemy również w przyszłości wyprzedzająco wykonywać decydujące kroki.
Always one idea ahead.