Odsysanie ▪ Oddzielanie ▪ Brykietowanie

Odpylanie ▪ Filtrowanie ▪ Rozdrabnianie

Zawsze o jeden pomysł więcej.

                                   Od ponad 55 lat

Höcker Polytechnik
Na całym świecie

Odkrywajcie świat
HÖCKER POLYTECHNIK